Bài Tập Về Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8

     

Bài 5 Hóa 8: Giải bài xích nguyên tố hóa học bài xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang đôi mươi Hóa học tập lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên tố hóa học lớp 8

1. Định nghĩa : nguyên tố chất hóa học là phần đa nguyên tử thuộc loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.

2. Kí hiệu hóa học : màn biểu diễn nguyên tố là màn biểu diễn một nguyên tử của thành phần đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, bạn ta mang 1/12 khối lượng của một nguyên tử C làm đơn vị khối lượng nguyên tử, điện thoại tư vấn là đơn vị chức năng cacbon.

4. Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Mỗi nguyên tố bao gồm một nguyên tử trọng lượng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm gần nửa trọng lượng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài xích 5 chất hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép những câu dưới đây với đầy đủ các tự hoặc nhiều từ tương xứng :

a. Đáng lẽ nói đa số …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong kỹ thuật nói…………hóa học này…………hóa học tập kia.

b. đều nguyên tố bao gồm cùng số…………..trong phân tử nhân hầu như là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói đều nguyên tử các loại này, số đông nguyên tử các loại kia, thì trong kỹ thuật nói nguyên tố hóa học này nguyên tố chất hóa học kia.

b. đa số nguyên tố có cùng số proton trong phân tử nhân rất nhiều là nguyên tử cùng loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Mang đến ví dụ.

Giải bài 2:

a) Nguyên tố chất hóa học là hồ hết nguyên tố thuộc loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Ví dụ : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca thứu tự chỉ ý gì ?


Advertisements (Quảng cáo)


b) Hãy dùng chữ số cùng kí hiệu hóa học để diễn tả ý các ý sau : cha nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Đáp án bài xích 3: a. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt cho ta biết tất cả hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi với 3 nguyên tử canxi.

Xem thêm: Đặc Trưng Của Nền Nông Nghiệp Sinh Thái Là Gì? 4 Ưu Điểm Vượt Trội Của Nông Nghiệp Sinh Thái

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử can xi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy từng nào phần cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có khối lượng bằng 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Bài 5. Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng rộng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu giữ huỳnh


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– thân hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn gấp rất nhiều lần lần nguyên tử cacbon.

– giữa nguyên tử magie cùng lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử lưu lại huỳnh.

– giữa nguyên tử magie cùng nguyên tử nhôm, magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X thuộc nguyên tố như thế nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ buộc phải nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá bán trị cân nặng tính bởi gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài bác học, hãy tính xem :

Một đơn vị chức năng cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C xuất xắc D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính với ghi vào vở bài bác tập).

Bài làm: a) Ta tất cả : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: Những Câu Chuyện Về Tấm Lòng Nhân Hậu Lớp 4 ❤️️15 Bài Văn, Top 7 Truyện Cổ Tích Hay Về Tấm Lòng Nhân Hậu

b) trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét dưới đây gồm nhị ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố chất hóa học với nguyên tử hiđro bởi vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ gia dụng thành phần kết cấu của hai nguyên tử như hình mẫu vẽ bên: