BÀI TẬP TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 7

     

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 thí điểm là tài liệu học tập theo công tác mới. Tư liệu tổng hợp những dạng bài tập không giống nhau với những mức độ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thí điểm lớp 7

Thông qua giúp bài xích tập tiếng Anh 7 thí điểm các em sẽ sở hữu được thêm những tài liệu tham khảo, nâng cao khả năng tư duy giờ đồng hồ Anh, củng cố kiến thức ngữ pháp cùng từ vựng tiếng Anh lớp 7. Dưới đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh thuộc tham khảo.


Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. BetterB. PreferC. TeacherD. Worker
2. A. NearB. HearC. DearD. Bear
3. A. ConcertB. ConcernC. CollectD. Combine
4. A. PictureB. CultureC. NeighbourD. Tourist
5. A. DependentB. EnjoyC. AbsentD. Government
5. A. FutureB. ReturnC. PictureD. Culture
6. A. FirstB. GirlC. BirdD. Sister
7. A. BurnB. SunC. HurtD. Turn
8. A. NurseB. SurfC. PictureD. Return
10. A. HotB. HourC. HotelD. Hobby

II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. Go: .......................................................

2. Do: ..........................................................

3. Collect: ..................................................

4. Play: .....................................................

5. Watch: .................................................

6. Take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong to each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener


V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: ‎ Con Meo Ma Treo Cay Cau ♫ Candy Ngọc Hà ♫ Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / and / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong to lớn each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

D.

Xem thêm: Bài 9: Làm Việc Có Năng Suất Chất Lượng Hiệu Quả

tidying up


................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
cameraminhtan.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 29.224 Lượt xem: 71.661 Dung lượng: 3,2 MB
Liên kết mua về

Link cameraminhtan.vn chính thức:

bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 chương trình thử nghiệm cameraminhtan.vn Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA