Bài tập phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

     

Toán phân chia lớp 3 nhỏ được ra mắt về phép chia hết cùng phép chia có dư, con nên nắm được những kiến thức để làm các dạng bài xích tập này.cameraminhtan.vn sẽ ra mắt tới con những dạng toán phân tách lớp 3của phép phân chia và bài tập vận dụng để con thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

1. Giới thiệu về toán phân chia ở lớp 3

Với dạng toán phân tách ở lớp 3 bé được mày mò về những bài toán phép phân chia hết, phép chia tất cả số dư và việc tìm x trong phép chia.

Các yếu tố cơ bạn dạng trong phép chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Giải pháp dạy toán phân tách lớp 3 mang lại học sinh

2.1. Dạng toán phân chia lớp 3 - Phép phân tách hết

*

Như vậy: phép phân tách hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

2.2. Phép chia gồm dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Gợi ý toán kiếm tìm x trong phép chia

Tìm x là dạng toán đi kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tra cứu x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài xích tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài tập

Bài 1: search x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. search x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan gồm 24 mẫu kẹo, Lan chia hầu hết cho 4 bạn. Hỏi mỗi chúng ta có từng nào cái kẹo?

Bài 4. Hùng có 42 viên bi, Hùng muốn chia vào 4 lọ. Hỏi từng lọ bao gồm bao nhiêu viên bi và tất cả dư viên nào không?

3.2. Bài giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi chúng ta có số cái kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi chúng ta có 6 mẫu kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ bao gồm số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy từng lọ có 10 viên cùng dư 2 viên bi.

Xem thêm: Chuyển Đổi Feet Sang Centimet Ers, What Is 5Ɗ In Cm

4. Bài bác tập tự luyện về toán phân chia lớp 3 (không tất cả lời giải)

4.1. Bài bác tập

Bài 1. tìm kiếm x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. search x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày vội vàng hạc, Lan sẽ gấp được 55 con. Hỏi mỗi ngày Lan vội vàng được bao nhiêu con? (Biết số hạc mỗi ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh có 12 siêu nhân, Hải gồm 21 rất nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều vứt số dị nhân anh hùng vào 4hộp thì mỗi hộp có bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 nhỏ hạc

Bài 4.

Đáp án: từng hộp bao gồm 8 siêu nhân anh hùng và dư 1 siêu nhân.

Xem thêm: Trường Học Trực Tuyến Sài Gòn, Kênh Youtube Học Miễn Phí Của

Như vậy toán phân tách lớp 3 là dạng toán tốt con cần nắm được các kiến thức cơ bản để giải những bài toán khó. Tham gia những khóa học tập online tại cameraminhtan.vn để có rất nhiều kiến thức hay.