Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4

     

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm có 35 phiếu ôn tập, tương ứng với 35 tuần trong cả năm học 2020 - 2021. Mỗi vào buổi tối cuối tuần thầy cô chỉ cần phát 1 phiếu ôn tập này cho học sinh.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4

Phiếu bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp những dạng toán vào chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần có 4 bài bác tập, rất thuận lợi cho những em học viên ôn tập, hệ thống lại con kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và những em có thể tìm hiểu thêm bài tập môn giờ đồng hồ Việt.


Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào vị trí chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một xí nghiệp trong 4 ngày tiếp tế được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số cha mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để sửa bài làm không đúng ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Tứ triệu:...........................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:............................

Bài 2: trong số số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số lập tức sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 solo vị:.................

Phần dùng để làm sửa bài xích làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 solo vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 1-1 vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: hàng số tự nhiên và thoải mái là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: tìm kiếm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng để làm sửa bài xích làm sai ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Xem thêm: Tổng Quan Về Olefin Là Gì ? Olefin M Có Công Thức Phân Tử Là Gì

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kilogam 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số buộc phải điền là:

A. 15 giờ 2 phút ; B. 1 giờ đồng hồ 52 phút ; C. 2 tiếng 32 phút ; D. 1 tiếng 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây bút chì đồng nhất có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây bút chì là:

A. 12 cây viết chì ; B. 60 cây bút chì ; C . 17 cây bút chì ; D. 40 bút chì

Bài 4: tất cả 5 gói bánh từng gói nặng nề 200g với 4 gói kẹo mỗi gói nặng nề 250g . Hỏi tất cả có từng nào kilôgam các loại bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài xích làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội có 5 HS tất cả số đo theo thứ tự là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi trung bình số đo độ cao của mỗi học viên là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong những số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé bỏng nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can trước tiên đựng 12 lít nước. Can sản phẩm công nghệ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài bác làm không nên ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu như a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường tất cả 315 học viên nữ, số học viên nam thấp hơn số học viên nữ 28 bạn. Hỏi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số nhỏ bé nhất gồm 8 chữ số với số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ xíu nhất tất cả 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................

Tổng của hai số đó là:..................................................................................................

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: nếu a = 47685 ; b = 5784 thì quý hiếm biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho thấy thêm m = 10 ; n = 5 ; p. = 2, tính quý giá của biểu thức:

a) m + n + p. =.............................................................................

b) m + n - p =.............................................................................

Xem thêm: Giáo Án Lịch Sử 11 Bài 18 - Giáo Án Lịch Sử Lớp 11 Bài 18

c) m + n x phường =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật có số đo chiều lâu năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu?