BÀI TẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

     
Dạng bài bác tập Lập bảng bằng vận kế toán và report kết quả tởm doanh, phù hợp với toàn bộ các trường đh trên toàn nước như TMU, HVTC, UEH, ...các em dùng để làm tham khảo học tập. Trong quy trình biên soạn cực nhọc tránh ngoài sai sót, những góp ý, ý kiến và hỏi đáp đăng bài bác trực tiếp tạigroupÔn luyện nguyên tắc kế toánNEU, đội hình Admin sẽ cung ứng học tập 24/7.Bạn sẽ xem: bài bác tập lập bảng bằng phẳng kế toán bao gồm lời giải
Bạn đang xem: Bài tập bảng cân đối kế toán có lời giải

*

Câu 1:Cho thông tin vào đầu kỳ của dn Hùng vương như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguyên đồ dùng liệu310.000
Tiền nhờ cất hộ ngân hàng820.000Phải trả fan bán190.000
Phải thu khách hàng270.000LN không phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX
Ứng trước tín đồ bán270.000Ký quỹ ngắn hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000
Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng phẳng phiu kế toán đầu kỳ của doanh nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000
Tiền gởi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên thứ Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000
Từ Phương trình tổng tài sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*Xem thêm: Những Bài Thơ Xuyên Tạc Hay Nhất, Những Bài Thơ Vui Vui

Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền giữ hộ ngân hàng620.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay ngắn hạn210.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN chưa phân phối260.000
Hàng nhờ cất hộ bán120.000
Nguyên vật dụng Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000
Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ của dn Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ dài hạn410.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN không phân phối260.000
Ký quỹ ngắn hạn220.000
Nguyên vật dụng Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000
Từ Phương trình tổng gia tài = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Bắt buộc suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*Xem thêm: Vé Trọn Gói Đầm Sen 180K, Vé Trọn Gói Đầm Sen 180K, Vé Trọn Gói Đầm Sen 180K

*