Bài 30 trang 40 sgk toán 7 tập 2

     

Hướng dẫn giải bài bác §6. Cộng, trừ đa thức, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài xích giải bài xích 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 30 trang 40 sgk toán 7 tập 2


Lý thuyết

1. Cộng đa thức

Muốn cùng hai đa thức ta có thể lần lượt triển khai các bước:

– Viết liên tiếp các hạng tử của hai nhiều thức đó cùng với dấu của chúng.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạn (nếu có).

2. Trừ đa thức

Muốn trừ hai nhiều thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

– Viết các hạng tử của đa thức đầu tiên cùng với lốt của chúng.

– Viết tiếp những hạng tử của nhiều thức thiết bị hai với vết ngược lại.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Xem thêm: Thuyết Minh Trao Duyên Lớp 10, Thuyết Minh Về Đoạn Trích Trao Duyên

Dưới đấy là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 39 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai nhiều thức rồi tính tổng của chúng.


Trả lời:

Ta tất cả hai đa thức:

(A = 2x^2y^2-4x^3 + 7xy – 18)

(B = x^3y + x^2y^2 – 15xy + 1)

*

Vậy nhiều thức (3x^2y^2 – 8xy – 4x^3 + x^3y – 17) là tổng của hai nhiều thức (A) cùng ( B).

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.

Trả lời:

Ta bao gồm hai đa thức:


(C = 12x^5 + 3y^4 – 7x^3y + 2xy – 10)

(D = x^5 – y^4 + x^2y + 9xy + 2)

*

Vậy đa thức (11x^5 + 4y^4 – 7x^3y – 7xy – x^2y – 12) là hiệu của hai đa thức (C) cùng (D).

Xem thêm: Bài Giảng Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu 2022, Tập Đọc Lớp 4: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

cameraminhtan.vn trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2 của bài bác §6. Cộng, trừ đa thức vào chương IV – Biểu thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 29 trang 40 sgk Toán 7 tập 2


Tính:


a) $(x + y) + (x – y);$

b) $(x + y) – (x – y)$.

Bài giải:

a) Ta có:

$(x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x$

b) Ta có:


$(x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y$

2. Giải bài bác 30 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

P = $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 với Q = $x^3$ + x$y^2 – xy – 6$

Bài giải:

Ta có:

$P + Q =$


= ($x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3) + ($x^3$ + x$y^2 – xy – 6$)

= $x^2$y + $x^3$ – x$y^2$ + 3 + $x^3$ + x$y^2$ – xy – 6 = $x^2$y + 2$x^3 – xy – 3$

Vậy $P + Q = x^2y + 2x^3 – xy – 3$

3. Giải bài bác 31 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 và N = 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

Tính $M + N; M – N; N – M$

Bài giải:

– Ta có:

M + N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) + (5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 + 5$x^2 + xyz – 5xy + 3 – y$

= xyz(3 + 1) + $x^2(5 – 3) + xy(5 – 5) – 1 + 3 – y$

= 4xyz + 2$x^2$ – y + 2

Vậy: $M + N = 4xyz + 2x^2 – y + 2$

– Ta có:

M – N = (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1) – (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1 – 5$x^2$ – xyz + 5xy – 3 + y

= xyz(3 – 1) – $x^2$(5 + 3) + xy(5 + 5) – 1 – 3 + y

= 2xyz – 8$x^2$ + 10xy + y – 4

Vậy: $M – N = 2xyz – 8x^2 + 10xy + y – 4$

– Ta có:

N – M = (5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3$x^2$ + 5xy – 1)

= 5$x^2$ + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3$x^2$ – 5xy + 1

= $x^2$(5 + 3) + xyz(1 – 3) – xy(5 + 5) + 3 + 1 – y

= 8$x^2$ – 2xyz – 10xy – y + 4

Vậy: $N – M = 8x^2 – 2xyz – 10xy – y + 4$

4. Giải bài bác 32 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tìm đa thức phường và nhiều thức Q, biết:

a) phường + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

b) Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Bài giải:

a) Ta có:

P + ($x^2$ – 2$y^2$) = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1

Suy ra phường = $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – ($x^2$ – 2$y^2$)

= $x^2$ – $y^2$ + 3$y^2$ – 1 – $x^2$ + 2$y^2$

= 4$y^2$ – 1

Vậy $P = 4y^2 – 1$

b) Ta có:

Q – (5$x^2$ – xyz) = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5

Suy ra: Q = xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + (5$x^2$ – xyz)

= xy + 2$x^2$ – 3xyz + 5 + 5$x^2$ – xyz

= 7$x^2$ – 4xyz + xy + 5

Vậy $Q = 7x^2 – 4xyz + xy + 5$

5. Giải bài bác 33 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của hai nhiều thức:

a) M = $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ cùng N = 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

b) phường = $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 và Q = $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

Bài giải:

a) Ta có:

$M + N =$

= ($x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$) + (3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$)

= $x^2$y + 0,5x$y^3$ – 7,5$x^3$$y^2$ + $x^3$ + 3x$y^3$ – $x^2$y + 5,5$x^3$$y^2$

= $x^2$y(1 – 1) + x$y^3$( 0,5 + 3) – $x^3$$y^2$(7,5 – 5,5) + $x^3$

= 3,5x$y^3$ – 2$x^3$$y^2$ + $x^3$

Vậy $M + N = 3,5xy^3 – 2x^3y^2 + x^3$

b) Ta có:

$P + Q =$

= ($x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2) + ($x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$)

= $x^5$ + xy + 0,3$y^2$ – $x^2$$y^3$ – 2 + $x^2$$y^3$ + 5 – 1,3$y^2$

= $x^5$ + xy + $y^2$(0,3 – 1,3) + $x^2$$y^3$(1 – 1) + 5 – 2

= $x^5$ – $y^2$ + xy + 3

Vậy $P + Q = x^5 – y^2 + xy + 3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 29 30 31 32 33 trang 40 sgk toán 7 tập 2!