Bài 18 Trang 110 Sgk Toán 9

     

Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (A(3; 4)). Hãy xác xác định trí tương đối của con đường tròn((A; 3)) và các trục tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 18 trang 110 sgk toán 9


*

Kẻ (AH ⊥ Ox, AK ⊥ Oy).

Vì(AH=y_A = 4 > R = 3) phải đường tròn tâm (A) cùng trục hoành không giao nhau.

Xem thêm: Tải Chiếc Lá Cuối Cùng - Truyện Ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng Tác Giả O

Vì(AK=x_A = 3 = R) phải đường tròn (A) cùng trục tung tiếp xúc nhau.

Xem thêm: BàI TậP Momen Quán Tính Của Vật Rắn, Mô Men Quán Tính

Nhận xét:

Gọi d là khoảng cách từ đường tròn trung ương O cho đường trực tiếp (Delta)

+ ví như d = R thì(Delta)tiếp xúc với mặt đường tròn (O);

+ nếu như d (Delta)cắt (O);

+ nếu d > R thì(Delta)và (O) ko giao nhau.


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 4: Vị trí tương đối của mặt đường thẳng và mặt đường tròn khác • Giải bài 17 trang 109 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Điền vào các chỗ... • Giải bài xích 18 trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cùng bề mặt phẳng... • Giải bài xích 19 trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến đường thẳng xy.... • Giải bài trăng tròn trang 110 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến đường tròn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9