Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai? A

     

Cho 36,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 peptit : Ala-Gly cùng Ala- Gly-Ala công dụng hết với hỗn hợp HCl dư thu được 59,95 gam muối. Xác suất số mol Ala-Gly trong các thành phần hỗn hợp là


Cho 0,3 mol hỗn hợp X tất cả H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) cùng (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Biết Y bội phản ứng vừa hết với 800 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho 8 gam NaOH vào dung dịch đựng 0,25 mol Gly thu được dung dịch X. Cô cạn X chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là?


Hỗn hợp X có glyxin, alanin, lysin cùng axit glutamic. đến m gam X tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,24 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,22 mol NaOH. Trường hợp đốt cháy m gam X nên dùng 0,9 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, chiếm được 70 gam kết tủa. Quý giá của m là


Thủy phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp T gồm tripeptit X và pentapeptit Y (mạch hở, tỷ lệ mol tương xứng là 2:4) đề nghị vừa đủ 0,32 mol NaOH, sau bội nghịch ứng thu được 33,38 gam tất cả hổn hợp muối của Gly, Ala, Val cùng Glu. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam T yêu cầu vừa đầy đủ V lít O2 (đktc) nhận được 0,88 mol khí CO2. Quý giá của V là?


Cho các phát biểu sau:

(1). Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl3 nhận được kết tủa đen.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây là sai? a

(2). Bóc tách nước (xúc tác H2SO4 đặc, 1700C ) các ancol no, solo chức, mạch hở, bậc một, số C lớn hơn 1 đều hoàn toàn có thể cho thành phầm là anken.

(3). Với những chất NaNO3, Al, Zn, Al2O3, ZnO gồm 4 chất tan hết trong dung dịch NaOH dư.

(4). Vào công nghiệp người ta cung cấp H2S bằng phương pháp cho S tính năng với H2.

(5). Phenol rã vô hạn vào nước ngơi nghỉ 660C.

Xem thêm: Đội Thành Lập Ngày Thành Lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

(6). Phenol bao gồm lực axit bạo phổi hơn ancol etylic.

(7). Tất cả các ancol no, đơn chức, bậc một đều phải sở hữu thể bóc tách nước đến anken.

(8). CH3COOCH=CH2 vừa gồm tính lão hóa vừa bao gồm tính khử.

(9). Những este đều nhẹ hơn nước với không tan trong nước.

(10). Gly-Gly-Ala-Val bao gồm phản ứng color biure.

Số phát biểu đúng là:


Câu 15:


Trong những công thức sau: C5H10N2O3, C8H14N2O4, C8H16N­2O3, C6H13N3O3, C4H8N2O3, C7H12N2O5 cùng C8H16N3O3. Số cách làm không thể là đipeptit mạch hở là bao nhiêu? (Biết rằng trong peptit không chứa nhóm chức nào khác ngoài links peptit –CONH–, team –NH2 cùng –COOH).

Xem thêm: Top 19 Nhanh Như Chớp Nhí Mùa 3 Tập 4 Hay Nhất 2022, Câu Đố Vui Trong Nhanh Như Chớp Nhí Mùa 2 Tập 4


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho những người Việt.


tài liệu theo lớp
nội dung bài viết theo lớp
câu hỏi theo lớp
chính sách

trình làng về doanh nghiệp

chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ


liên kết

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài bác tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn giá tiền

Thông tin luật pháp


liên hệ với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền