Anh hùng mũ đỏ tên đương

     
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)-Hàng ngàn con người lính VNCH đã xẻ xuống. Những nhân vật vị quốc vong thân đã biết thành thời gian vùi lấp cùng sự chà đạp không thương tiếc nuối của fan CSVN.


Bạn đang xem: Anh hùng mũ đỏ tên đương

Giới trẻ cũng bị nhồi sọ về đều chữ nghĩa rất tồi tệ do tín đồ CSVN gán ghép: Mỹ - Ngụy, Ngụy quân - Ngụy quyền v.v...
Cần bắt buộc hát lên để kể đến, để ghi ơn đều Quân Nhân VNCH. Trong số những hình ảnh cao đẹp mà đơn giản và giản dị - nhân vật - vậy Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, tiểu Ðoàn 3 khiêu vũ Dù, Quân Lực nước ta Cộng Hòa.
Ðại Úy Ðương hy sinh tại mặt trận Hạ Lào vào ngày 24 Tháng nhì 1971, và được phần đông người nghe biết như một huyền thoại qua thắng lợi bất hủ của nhạc sĩ è Thiện Thanh, “Anh Không chết Ðâu Anh.”


Xem thêm: Top 5 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Cánh Diều Năm Học 2021, Đề Thi Học Kì Ii Môn Toán Lớp 1 Sách Cánh Diều

*

*

*Xem thêm: Tìm Bài Hát " Sống Chung Một Nhà Sao Mà Đứa Yêu Đứa Ghét ? Sống Chung Một Nhà Sao Mà Đưa Thương Đứa Ghét

Bấm vào để tìm bài xích theo thángDec 2010 (75)Jan 2011 (571)Feb 2011 (495)Mar 2011 (674)Apr 2011 (578)May 2011 (563)Jun 2011 (547)Jul 2011 (625)Aug 2011 (596)Sep 2011 (596)Oct 2011 (555)Nov 2011 (515)Dec 2011 (572)Jan 2012 (609)Feb 2012 (586)Mar 2012 (674)Apr 2012 (777)May 2012 (642)Jun 2012 (749)Jul 2012 (726)Aug 2012 (670)Sep 2012 (768)Oct 2012 (651)Nov 2012 (642)Dec 2012 (572)Jan 2013 (644)Feb 2013 (501)Mar 2013 (492)Apr 2013 (538)May 2013 (518)Jun 2013 (413)Jul 2013 (601)Aug 2013 (481)Sep 2013 (349)Oct 2013 (414)Nov 2013 (522)Dec 2013 (494)Jan 2014 (529)Feb 2014 (443)Mar 2014 (404)Apr năm trước (406)May 2014 (546)Jun năm trước (358)Jul năm trước (316)Aug năm trước (374)Sep 2014 (374)Oct 2014 (394)Nov năm trước (326)Dec 2014 (406)Jan 2015 (321)Feb 2015 (270)Mar năm ngoái (393)Apr 2015 (444)May năm ngoái (363)Jun năm ngoái (305)Jul năm ngoái (399)Aug năm ngoái (367)Sep năm ngoái (297)Oct năm ngoái (301)Nov 2015 (265)Dec năm ngoái (241)Jan năm 2016 (343)Feb năm nhâm thìn (255)Mar năm nhâm thìn (314)Apr 2016 (394)May năm nhâm thìn (464)Jun năm nhâm thìn (372)Jul 2016 (370)Aug năm nhâm thìn (403)Sep năm 2016 (321)Oct năm 2016 (329)Nov năm 2016 (259)Dec năm nhâm thìn (319)Jan 2017 (316)Feb 2017 (284)Mar 2017 (330)Apr 2017 (299)May 2017 (270)Jun 2017 (248)Jul 2017 (276)Aug 2017 (285)Sep 2017 (229)Oct 2017 (246)Nov 2017 (249)Dec 2017 (209)Jan 2018 (258)Feb 2018 (200)Mar 2018 (227)Apr 2018 (196)May 2018 (144)Jun 2018 (297)Jul 2018 (222)Aug 2018 (242)Sep 2018 (262)Oct 2018 (216)Nov 2018 (126)Dec 2018 (147)Jan 2019 (148)Feb 2019 (140)Mar 2019 (130)Apr 2019 (142)May 2019 (132)Jun 2019 (201)Jul 2019 (255)Aug 2019 (273)Sep 2019 (261)Oct 2019 (256)Nov 2019 (217)Dec 2019 (131)Jan 2020 (218)Feb 2020 (218)Mar 2020 (191)Apr 2020 (264)May 2020 (164)Jun 2020 (154)Jul 2020 (225)Aug 2020 (161)Sep 2020 (66)Oct 2020 (55)Nov 2020 (50)Dec 2020 (31)Jan 2021 (35)Feb 2021 (35)Mar 2021 (28)Apr 2021 (53)May 2021 (38)Jun 2021 (47)Jul 2021 (44)Aug 2021 (59)Sep 2021 (36)Oct 2021 (45)Nov 2021 (35)Dec 2021 (52)Jan 2022 (25)Feb 2022 (19)Mar 2022 (18)Apr 2022 (6)