CHẤT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NAOH?

     
Cho những este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Dãy gồm các este phần đông phản ứng được với dd NaOH(đun nóng) hình thành ancol là:

Phân các loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. (1), (2), (3)Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4)Đáp án đúngCâu D. (3), (4), (5)

Giải đam mê câu trả lời

Click nhằm xem giải thích của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong khoảng 15 giây)(Quảng cáo để giúp đỡ chúng mình giữ lại website luôn luôn miễn giá tiền cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn chúng ta rất nhiều ^^!

Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit amino axetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số hóa học trong dãy tất cả phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + H2NCH2COOH → H2O + H2NCH2COONa


Phân một số loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A.
H2.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch naoh?

Câu B. Dung dịch NaOH.

Xem thêm: Chuyện Tình Yêu Phải Xuất Phát Từ Hai Phía, Chuyện Tình Cảm Phải Xuất Phát Từ Hai Phía

Câu C. Dung dịch Br2.

Xem thêm: Những Hiểu Lầm Về Khái Niệm ' Chân Thẳng Là Như Thế Nào, Làm Thế Nào Để Có Đôi Chân Thẳng Tắp

Câu D. Cu(OH)2.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa


Cho các este: Benzyl fomat(1) vinyl axetat (2) tripanmitin(3) metylacrylat(4). Phenyl axetat(5). Hàng gồm những este hầu như phản ứng được cùng với dd NaOH(đun nóng) hình thành ancol là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A.
(1), (2), (3)Câu B. (2), (3), (5)Câu C. (1), (3), (4) Câu D. (3), (4), (5)

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa 2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5 NaOH + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa


Cho dãy những chất: benzyl axetat, anlyl axetat, vinyl fomat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Nguồn nội dung

THPT BỈM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

NaOH + HCOOC2H5 → C2H5OH + HCOONa 3NaOH + (C15H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa NaOH + CH3COOCH2-C6H5 → CH3COONa + C6H5CH2OH NaOH + CH3COOCH2-CH = CH2 → CH3COONa + CH2=CH-CH2-OH


Nhân trái trong cuộc sống

*
*

*

*

Sản phẩm xây dựng do Be Ready Education nước australia vì mục đích phi lợi nhuận