Bài Thể Dục Lớp 7

     
ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN, BỤNG, PHỐI HỢP, THĂNG BẰNG, NHẢY.HỌC MỚI: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - KHỐI 7

ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC:

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ

*

+ tư thế chuẩn bị: Đứng ở tứ thế đứng nghiêm.

Bạn đang xem: Bài thể dục lớp 7

+ Nhịp 1:Bước chân tráisang ngang rộng bởi vai, nhị tay thế cờ giới thiệu trước - lên cao tuy vậy song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng lên cao ưỡn thân, mặt ngửa (hít vào sâu bằng mũi).

+ Nhịp 2: Đưa tay ra trước - xuống tốt chếch ra sau, cờ phía xuống đất, cúi đầu, hóp bụng (thở táo bạo ra bởi miệng).

+Nhịp 3: Đưa nhì tay và cờ từ dưới - ra trước - dang ngang, lòng bàn tay hướng trước ngực hơi ưỡn (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 4: Đưa hai tay với cờ ra trước - xuống tốt về TTCB (thở ra bởi miệng).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 chân đề nghị bước thanh lịch ngang.

ĐỘNG TÁC TAY

*

+ Nhịp 1:Bước chân trái sang ngangmột cách rộng bằng vai, nhì tay cầm cố cờ gửi từ bên dưới ra trước - lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, phương diện ngửa, mắt nhìn theo cờ (hít vào sâu bằng mũi).

+ Nhịp 2: Đưa nhì tay ra trước song song cao ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng trước (thở ra).

+ Nhịp 3: Đưa nhị tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía sang phía hai bên (hít vào).

+ Nhịp 4: Về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8 : Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải quý phái ngang.

ĐỘNG TÁC CHÂN

*

+ Nhịp 1:Kiễng nhị chân,hai tay vắt cờ chống vào hông, cờ hướng ra phía trước (hít vào).+ Nhịp 2:Khuỵu gối sâu,kiễng nhì bàn chân, nhị tay nạm cờ giới thiệu trước tuy vậy song cao ngang vai, lưng thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước, mắt nhìn theo cờ (thở ra).

+ Nhịp 3:Đứng thẳng fan lên,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa, hai cờ phía sang nhị bên,mặt quay sang trái, góc nhìn theo cờ(hít vào).

+ Nhịp 4: về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 7 quay phương diện sang phải.

ĐỘNG TÁC LƯỜN

*

Nhịp 1:Bước chân trái sang ngangrộng bởi vai, đồng thời hai tay dang ngang lòng bàn phía trước, cờ phía sang hai bên, mặt phía trước (hít vào).

Nhịp 2:Dồn giữa trung tâm vào chân trái,mũi cẳng chân phải chạm đất, đôi khi nghiêng lườn thanh lịch phải, tay trái giạng thẳng áp vơi vào tai, tay đề nghị co cẳng tay vùng phía đằng sau lưng, cờ hướng sang trái (thở ra).

Nhịp 3:Chuyển trung tâm về đứng gần như trên hai chân, thân fan thẳng, nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang nhì bên, ánh mắt theo cờ phía trái (hít vào).

Nhịp 4: Về tứ thế sẵn sàng (thở ra).

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải quý phái ngang, nhịp 6 nghiêng lườn lịch sự trái, nhịp 7 khía cạnh quay quan sát cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC BỤNG

*

Nhịp 1:Bước chân trái quý phái ngangrộng rộng vai đồng thời chuyển hai tay với cờ ra trước lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng vào nhau, khía cạnh ngửa, mắt nhìn theo cờ.

Xem thêm: Kết Cục Bi Đát Của Nhân Vật “Hoàng Đế” Trong Thủy Hử, Anh Hùng Lương Sơn Bạc Hội Ngộ Sau 20 Năm

Nhịp 2: Gập thân, nhì tay va 2 bàn chân,cờ hướng về trước,hai chân thẳng,mắt chú ý theo cờ.

Nhịp 3: Nâng thân, nhị tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ phía sang 2 bên,mắt quan sát theo cờ bên trái.

Nhịp 4: Về TTCB

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải sang trọng ngang và nhịp 7 mắt nhìn theo cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP

*

Nhịp 1:Bước chân trái ra trước 1 bước chếch 45 độ(theo chiều mũi chân) tiếp đến khuỵu gối, chân sau thẳng,tay trái giới thiệu trước(theo hướng bàn chân) chếch lên cao,tay buộc phải đưa ra sau chếch xuống dướitạo với tay trước như cánh tay đòn. Nhì chân va đất bởi cả bàn chân,trọng trọng tâm dồn những vào chân trước, cờ phía theo chiều của 2 tay, thân trên tương đối ngảvề trước,mắt chú ý theo cờ tay trái.

Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân bắt buộc đồng thời gập thân, tay hướng vào bàn chân, nhì cờ hướng tới trước, hai chân thẳng, ánh mắt theo cờ.

Nhịp 3: Đứng thẳng bạn lên,đồng thời vặn vẹo mình quý phái trái 90 độ(không xoay nhì bàn chân), nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng theo chiều của nhị tay,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 4: Về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải chếch về trước với ở nhịp 7 căn vặn mình lịch sự phải, mắt nhìn cờ mặt phải.

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG

*

*
Nhịp 1:Đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất bên cạnh đó hai tay giới thiệu trước - lên cao tuy vậy song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ phía lên cao, khía cạnh ngửa ánh mắt theo cờ,trọng trọng điểm dồn vào chân phải.

Nhịp 2:Nâng chân trái lên cao ở phía sau bên cạnh đó ngả thân về trước, ngực ưỡn, hai tay đưa ra trước - dang ngang, bàn tay sấp, cờ phía sang hai bên, hai chân thẳng, mặt hướng tới trước cùng giữ thăng bằng.

Nhịp 3: Về nhịp 1.

Nhịp 4: Về bốn thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưachân đề xuất ra sau, nhịp 6 thăng bằng trên chân trái.

ĐỘNG TÁC NHẢY

*

*
Nhịp 1: bật nhảy tín đồ lên sau đó rơi xuống ởtư cố kỉnh hai chân rộng bằng vai,tay trái chuyển cờ quý phái ngang,bàn tay sấp.

Nhịp 2: bật nhảy bạn lên về tư thế đứng thẳnghai chân chụm,tay phảiđưa cờ sang trọng ngangthành tứ thế nhị tay dang ngang,bàn tay sấp, cờ hướng sang nhì bên.

Nhịp 3: bật nhảy như nhịp 1,hai tay chỉ dẫn trước song song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước.

Nhịp 4: nhảy nhảy về tứ thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưatay cần sang ngang, nhịp 6 tay trái đưa cờ lịch sự ngang.

HỌC MỚI ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

*

Nhịp 1:Nâng gối chân trái lên caomột phương pháp nhẹ nhàng, đồng thờihai tay gửi cờ ra trước (cao ngang vai)và rung rung lắc cổ tay.

Nhịp 2:Về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Xem thêm: Khắc Phục Nhược Điểm Xương Vai Xuôi Đẹp Hay Xấu Hay Nhất 2022

Nhịp 3:Nâng gối chân phải lên caomột biện pháp nhẹ nhàng, đồng thờihai tay gửi cờ sang trọng ngangvà rung nhấp lên xuống cổ tay.