Ai giai dc minh thanks lun

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

2tanx(1-cosx)+3 cotx(1-sinx)+5=0

=> 2tan2x(1-cosx) +3 (1-sinx)+5tanx=0

2tan2x -2tanx.sinx+3 -3 sinx+5tanx=0

2tanx(tanx -sinx+1)+3(tanx-sinx+)=o

(tanx -sinx+1)(2tanx+3)=0

2tanx=3=> x=...

Bạn đang xem: Ai giai dc minh thanks lun

tanx-sinx+1=0 sinx+cosx -sinxcosx=0

bạn đặt t rồi giải pt này cùng với tìm điều kiện của pt nữa


*

Giải những pt sau:

a) (cos^2x-cos x=0)

b) (2sin2x) + (sqrt2sin4x=0) 

c) (8cos^2x+2sin x-7=0)

d) (4cos^4x+cos^2x-3=0)

e) (sqrt3 an x-6cot x+left(2sqrt3-3 ight)=0)

 


*

a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-d...
Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-dfracsqrt22endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\2x=dfrac3pi4+k2pi\2x=dfracpi4+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=dfrac3pi8+kpi\x=dfracpi8+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)
a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)Vậy...b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eg...
Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)

Vậy...

Xem thêm: Thế Nào Là Vệ Tinh Địa Tĩnh Là Gì ? Vệ Tinh Địa Tĩnh Là Gì

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\2x=pmdfrac3pi4+k2piendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=pmdfrac3pi8+kpiendmatrix ight.)

Vậy...

c, (8cos^2x+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8left(1-sin^2x ight)+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8sin^2x-2sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\sinx=-dfrac14endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2pi\x=arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2pi\x=pi-arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2piendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Cách Sử Dụng Much Và Many Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Much Và Many Trong Tiếng Anh

d, (4cos^4x+cos^2x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos^2x=dfrac34\cos^2x=-1left(loai ight)endmatrix ight.) 

(Leftrightarrowdfraccos2x+12=dfrac34)

(Leftrightarrow cos2x=dfrac12)

(Leftrightarrow2x=pmdfracpi3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pmdfracpi6+kpi)

Vậy...

e, (sqrt3tanx-6cotx+left(2sqrt3-3 ight)=0) (ĐK: (x edfrackpi2))