2 Mũ 8

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: 2 mũ 8

*

*

*

A = 4 nón 10 x 8 mũ 15 b = 4 nón 15 x 5 nón 30 C = 27 nón 16 phân tách 9 nón 10 b = a = 72 mũ 3 x 54 nón 2 phân chia cho 158 nón 4 b = 3 mũ 10 x 11 + 3 mũ 10 x 5 phân tách 3 nón 9 x 24


Chứng minh rằng

a) 3+3 mũ 2 + 3 mũ 3 +..............+ 3 nón 100 chia hết cho 40

b) 8 nón 10 - 8 nón 9 - 8 nón 8 chia hết cho 50

c) 7 nón 6 + 7 nón 5 - 7 nón 9 phân chia hết cho 11


CMR : a) 99 mũ trăng tròn - 11 mũ 9 phân tách hết đến 2 b) 99 mũ 8 - 66 mũ 2 chia hết đến 5 c) 2011 nón 10 -1 phân tách hết cho10


tính bàng nhị cách

cách 1 tính số bị phân tách tình số rồi tính thương

cách 2 chia hai lũy vượt cùng cơ số rồi tính kết quả

2 mũ 10 phân tách 2 nón 8

8 mũ 5 phân chia 8 nón 4

7 nón 4 phân chia 7 mũ 4

ai cấp tốc mình tick


Tính bằng 2 phương pháp :

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương 

Cách 2: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả 

a) 2 mũ 10 : 2 mũ 8

b) 4 nón 6 : 4 mũ 3

c) 8 nón 5 : 8 mũ 4

d) 7 mũ 4 : 7 nón 4

 


2+2 mũ 2+ 2 mũ 3+ 2 nón 4+ 2 mũ 5 + 2 nón 6 + 2 mũ 7 + 2 mũ 8+ 2 nón 9 + 2 mũ 10 + 2 nón 11 + 2 mũ 12 , chứng minh tổng đó phân tách hết cho 7 bản thân cần luôn nha , mai tớ nộp bài


bài 1

2 mũ 3 x 2 mũ 7 x 2 nón 4 =2 nón 3 x 2 nón 4 : 2 mũ 5 =1300 - 150.2 + <(180.5 ) + 90 > : 9 =215:185-<2.(56+34)> =(-3) + (-125) +(-25 ) =25+(-38) =(126) + 159 =(120)+(-135 ) + 200 =

bài 2 kiếm tìm x

a, X:15 = 70

b, 2 mũ 8 : x = 2 nón 3

c, 135 + ( 319 + x ) = 765 + 281 + 3

d, ( 132 - x ) +13 = 96

e, (x+136 ) -348 = 90

f, x:3 nón 9 = 3 mũ 3

g, 2 nón X = 4

h, 5 nón X-3 = 125

i, 2 nón X+1 = 16

Bài 3

Chứng tỏ rằng 

A=2 nón 2+ 2 nón 3 + 2 nón 4 +...+2 nón 9 + 2 nón 10 phân chia hết cho 3

A+ 2 nón 2+ 2 nón 4 + 2 nón 6 + 2 nón 8 +...+2 mũ 18 +2 mũ 20 chia hết mang đến 5

A= 7+ 7 mũ 2 + 7 nón 3 + 7 mũ 4+...+7 nón 9 + 7 nón 10 phân tách hết mang lại 8

A= 4 + 4 nón 2 + 4 mũ 3 + 4 nón 4 +...+4 mũ 9 + 4 nón 10 chia hết đến 5
Xem thêm: Khám Phá Thú Vị Về Đồng Hồ Các Nước Trên Thế Giới Tất Cả Các Múi Giờ

Lớp 6 Toán
0
0

Bài 1 B= 9! -8! - 7! nhân 8 nón 2

 Bài 2 A=(25 nón 6 + 15 nón 6 -10 mũ 6 ) phân chia 5 mũ 6 


Lớp 6 Toán
0
0

Lớp học trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô


Xem thêm: Viết Bài Văn Tả Người Thân Trong Gia Đình Lớp 5 Hay Nhất, 12 Bài Văn Tả Một Người Thân Trong Gia Đình Em

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)