1 hộp có 5 bi xanh, 7 đỏ, 8 vàng. lấy ngẫu nhiên 8 viên. tính xác suất để 8 viên lấy ra đủ 3 màu

     

Một hộp chứa 5 viên bi xanh, 7 viên bi vàng và 8 viên bi đỏ. Lấy bỗng dưng 8 viên bi từ hộp đó, tìm phần trăm để 8 viên bi kéo ra có đủ 3 màu.

Bạn đang xem: 1 hộp có 5 bi xanh, 7 đỏ, 8 vàng. lấy ngẫu nhiên 8 viên. tính xác suất để 8 viên lấy ra đủ 3 màu

A. P=8217C208.

B. P=8216C208.

C. P=8215C208.

D. P=8218C208.


*


Trong một cái hộp có trăng tròn viên bi, trong số đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh da trời và 5 viên bi màu vàng. Lấy tự dưng ra 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi kéo ra đều màu sắc đỏ. A. P= 13285B. P= 14285C. P= 119D. P= 12...

Xem thêm: ' Thân Bất Vô Kỷ Nghĩa Là Gì, Giờ Ra Đường Thân Bất Vô Kỵ


Trong một mẫu hộp có 20 viên bi, trong các số ấy có 8 viên bi màu sắc đỏ, 7 viên bi blue color và 5 viên bi màu vàng. Lấy bỗng dưng ra 3 viên bi. Tìm phần trăm để 3 viên bi mang ra đều màu sắc đỏ.

A. P= 13285

B. P= 14285

C. P= 119

D. P= 12285


Một chiếc hộp đựng 10 bi đỏ, 8 bi vàng cùng 6 bi xanh. Lấy hốt nhiên ra 4 viên bi. Xác suất để các viên bi lôi ra đủ cả 3 màu: A. B. C. D. 

Một cái hộp đựng 10 bi đỏ, 8 bi vàng với 6 bi xanh. Lấy bỗng dưng ra 4 viên bi. Xác suất để những viên bi lấy ra đủ cả 3 màu:

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Một hộp tất cả 10 viên bi màu sắc trắng, 20 viên bi greed color và 30 viên bi màu đỏ, mỗi viên bi chỉ tất cả một màu. Có bao nhiêu biện pháp chọn ngẫu nhiên 8 trong những các viên bi ở trong hộp và để được 8 viên bi trong các số ấy có đúng một viên bi greed color và gồm đúng 2 viên bi màu sắc đỏ? A. B. C. D.

Một hộp tất cả 10 viên bi màu trắng, trăng tròn viên bi màu xanh và 30 viên bi màu sắc đỏ, mỗi viên bi chỉ tất cả một màu. Bao gồm bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 8 trong các các viên bi ở trong hộp sẽ được 8 viên bi trong các số ấy có đúng một viên bi greed color và có đúng 2 viên bi color đỏ?

A.

*

B. 

*

C. 

*

D.

*
 


Một hộp cất 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy bỗng nhiên 6 viên bi tự hộp, tính xác suất để 6 viên bi được mang ra có đủ cả ba màu.

A. 810/1033

B. 810/1001

C.170/792

D. 37/666


Trong một dòng hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy bỗng nhiên 4 viên bi. Tính số bộ phận của: C: “ 4 viên bi lấy ra có đủ 3 màu” A.n(C)=4859 B. N(C)=5869 C. N(C)=5859 D. N(C)=6859

Trong một dòng hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy thốt nhiên 4 viên bi. Tính số bộ phận của:

C: “ 4 viên bi mang ra có đủ 3 màu”

A.n(C)=4859

B. n(C)=5869

C. n(C)=5859

D.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Ở Đà Nẵng, Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Ngũ Hành Sơn

n(C)=6859


Một hộp gồm 7 viên bi đỏ.8 viên bi vàng với 9 viên bi xanh.Chọn thiên nhiên 5 viên bi trong hộp tính tỷ lệ để 5 viên bi được chọn đã đạt được 3 màu và số bi đỏ ngay số bi tiến thưởng


Một hộp cất 3 bi xanh, 4 bi đỏ cùng 5 bi kim cương có form size khác nhau. Chọn tự dưng từ hộp kia 4 viên bi. Phần trăm để 4 viên bi mang ra có đủ ba màu làA. 86165B. 511C. 79165D. 611

Một hộp đựng 3 bi xanh, 4 bi đỏ và 5 bi vàng có kích cỡ khác nhau. Chọn tự dưng từ hộp đó 4 viên bi. Tỷ lệ để 4 viên bi kéo ra có đủ ba màu là

A. 86165

B. 511

C. 79165

D. 611


Một vỏ hộp đựng 40 viên bi trong những số đó có đôi mươi viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. Lấy bỗng nhiên 2 bi, tính phần trăm biến cố gắng A: “ đem được 2 viên bi cùng màu”. A. 4195B. 6195C. 415D. 64195

Một hộp đựng 40 viên bi trong các số ấy có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. Lấy tình cờ 2 bi, tính phần trăm biến thế A: “ đem được 2 viên bi cùng màu”.

A. 4195

B. 6195

C. 415

D. 64195


Một vỏ hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ với 4 viên bi vàng. Gồm bao nhiêu cách lấy ra 8 viên bi có đủ 3 màu?