1 2 đibrometan

     

Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).
Bạn đang xem: 1 2 đibrometan

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


(1) C2H2 (overset+H_2 ,Ni ightarrow) C2H6 (oversetBr_2/t^circ ightarrow) C2H5Br

(2) C2H2 → C2H4 (overset+Br_2 ightarrow)CH2Br- CH2Br

(3) C2H2 (overset+HCl/HgCl_2 ightarrow) C2H3Cl

(4) C2H2 (overset+HBr ightarrow) CH2=CHBr (overset+HBr ightarrow) CH3CHBr2


(1) pha trộn etyl bromua

CH≡CH + H2 (xrightarrowNi,t^0) C2H6

CH3-CH3 + Br2 (xrightarrowanh,sang) CH3-CH2-Br + HBr

(2) pha trộn 1,2-đibrometan

CH≡CH + H2 (xrightarrowPb/PbCO_3,,t^0) CH2=CH2

CH2=CH2 + Br2 → CH3Br – CH3Br

(3) điều chế vinyl clorua

CH≡CH + HCl (xrightarrowHgCl_2,150 - 200^0C) CH2=CH-Cl

(4) điều chế 1,1 –đibrometan

CH≡CH + HBr (xrightarrowt^0,xt) CH2=CHBr

CH2=CHBr + HBr (xrightarrowt^0,xt) CH3CHBr2

cameraminhtan.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Vi Sư Sắc Sảo ►Tập 01◄ Incisive Great Teacher ♫Thuyết Minh♫ Phim Trung Quốc

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp cameraminhtan.vn
Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Là Không Đúng Khi Nói Về Cách Mạ Một Huy Chương Bạc :

Cảm ơn bạn đã áp dụng cameraminhtan.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraminhtan.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.